Bilgilendirme Etkinlikleri

Kapsamı
Daha çok iş yaşamı ile ilgili teknik, teknolojik, sektörel, yönetimsel veya kişisel gelişim gibi alanlarda uzmanlık gerektiren konularda, bilgi verici, kapasite arttırıcı, ilgili uzmanların katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini aktardığı formattaki etkinliklerdir.

Etkinlik/eğitim konuları temelde Merkez yararlanıcılarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, tüm yıla yayılan, farklı alanlarda kapasite geliştirme odaklı olarak planlanmaktadır.

Etkinlikler eğitim, seminer, panel, atölye gibi yapılandırılmış bir formatta düzenlenecektir.

Hedef Kitle
Oldukça geniş kapsamda düzenlenecek etkinlikler, KOBİ’ler ağırlıkta olmak üzere ekosistemdeki bileşenler, firma çalışanları/ sahipleri, akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler, öğrenciler ve ilgi duyan herkese açıktır.

  Teknik/Tasarım/Teknolojik/İş  Yönetimi Uluslararasılaşma         Odaklı Bilgilendirme Etkinliklerinden Bazıları  Sektörel Odaklı Bilgilendirme Etkinliklerinden Bazıları
 • Tasarım odaklı düşünme
 • Yenilikçi iş modelleri
 • Kalite yönetimi, sertifikasyon
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
 • Kurum İçi Girişimcilik ve Yenilik
 • Ar-Ge fon kaynakları
 • Yatırım alma
 • Dijital dönüşüm
 • Proje döngüsü/yönetimi
 • Pazarlama teknikleri
 • Dijital pazarlama
 • Markalaşma
 • Satış ve iş geliştirme
 • Tedarik zinciri
 • Uluslararası ticaret
 • Mevzuat
 • Finansal okuryazarlık
 • Kurumsallaşma
 • Dış Ticaret
 • Ticari Bilgi ve İstihbarat
 • IK yönetimi
 • Stratejik planlama
 • Performans yönetimi
 • Proje yönetimi vb
 • Makine sektöründe 3 boyutlu yazıcı kullanımı
 • İmalat teknikleri
 • Bilgisayar destekli analiz, simülasyon vb.
 • Üretim ve prototipleme teknikleri
 • İleri tasarım, üretim ve üretim yönetim
 • sistemleri eğitimi (CAD/CAM/CAE, MIS +
 • CAD + CAM, vb.)
 • Eko-inovasyon
 • Çevre mevzuatı vb.

 

 

Kişisel Gelişim Odaklı
Bilgilendirme Etkinliklerinden Bazıları

 • Sunum teknikleri
 • Çatışma yönetimi
 • Etkili liderlik
 • Networking
 • Zaman yönetimi
 • Stres yönetimi vb