Endüstriyel Tasarım ve Simülasyon Atölyesi

Endüstriyel tasarım atölyesi sahip olduğu Ansys ve Solidworks CAD/CAM tasarım programları ile hızlı ve kusursuz ürün tasarımları ve simülasyonu için gerekli araçlar sunmasının yanı sıra, daha düşük maliyetle ve daha yüksek kalitede ürünler tasarlanmasına, geliştirilmesinde ve simüle edilmesine önemli katkı sunmaktadır.  

Bu atölyede ürünün Solidworks ile CAD datasının oluşu sağlanarak KOBİ’nin ihtiyaç duyduğu endüstriyel tasarım tamamlanacaktır.

Solidworks CAD/CAM tasarım ve Ansys simülasyon hizmeti bu merkezde…

Tasarım Yönetimi Danışmanlığı Hizmetleri: Temel proje bilgisinin ve tasarım kültürüne ilişkin birikimin yanı sıra tasarım pazarlama, hedef kitle, rakip analizi, yapılabilirlik ve fiyatlandırma alanlarında danışmanlık hizmeti de merkez kapsamında sunulmaktadır: Ayrıca sınaî haklar danışmanlığı (patent, marka, endüstriyel tasarım, vb.)

Endüstriyel Tasarımı Geliştirme Hizmetleri: Endüstriyel tasarım ve modelleme hizmetleri kapsamında Ansys, Solidworks, tersine mühendislik, hızlı model ve hızlı kalıplama, sanal prototiplime ve ergonomi, 3D simülasyon hazırlama ve endüstriyel tasarım ve modelleme eğitimleri merkez kapsamında yer almaktadır.

Tasarım ve modelleme süresini en aza indirmek, güncel sistem entegrasyonunun bir gereği olan bilgisayar ortamının esnekliği ile imkânlarını en iyi şekilde kullanmak ve sayısal ortamın bu sürece katkılarını arttırmak üzere; ürün geliştirme süreci kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  • Endüstriyel Tasarım
  • Sanal Prototipleme ve Ergonomik tasarım
  • Mekanik Tasarım ve Simülasyon
  • Mühendislik ve Analiz
  • Hızlı Prototipleme ve Hızlı İmalat
  • Katı Model İmalatı
  • Hızlı Kalıplama
  • Değer Mühendisliği ve Proje Yönetimi
  • Tersine Mühendislik
  • Maliyet Analizi