Eklemeli Üretim Atölyesi Hizmetleri

Eklemeli üretim atölyesinde, tasarım süreci tamamlanan ürünün CAM dataları ile 3D yazıcılarda baskısı yapılarak görsel, işlevsel ve şekilsel olarak onay alabilecek gerçek şartlarda kullanılabilecek ve test edilebilecek tam ya da ölçekli olarak küçültmüş prototip ürünler üretilecektir.

Kullanım

Eklemeli üretim atölyesini kullanmak isteyen firmalar, üretmek istediği prototipin dijital ortamdaki 3 boyutlu katı modeli ile merkeze başvurur. Üretilmek istenen prototipin 3 boyutlu katı modeli yoksa Tasarım Uzmanına müracaat edilerek fikrin uygunluğu katı modele dönüşüm için yeterli ise bedeli mukabilinde 3 boyutlu katı model hazırlanır ve Merkez Koordinatörüne gönderilir. İstenilen prototip, bedelinin ödenmesi sonrasında üretilir ve teslim edilir.

Hizmet Modeli

Atölye hizmetleri merkez koordinatörü ve endüstriyel tasarımcı (Mühendis)  tarafından yapılacaktır. Şirketlerin tasarım, prototip üretim ve paketleme ihtiyaçlarını belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli işlemler uygulanmaktadır. Atölyenin ve personelin yetersiz kaldığı durumda bölgedeki uzmanlardan ve diğer altyapılardan destek alınacaktır.