Ekibimiz

Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi’nde çalışan temel uzman kadrolar şunlardır:

  • Koordinatör
  • Tasarım Mühendisi
  • KOBİ Danışmanları
  • Hizmet Koordinasyon Asistanı
  • Sektörel Danışmanlar ve Mentörler (Dış Kaynak kullanımı)

Koordinatör; Merkez kapsamında gerçekleştirecek olan tüm programların, hizmetlerin ve altyapıların tasarımı ve yürütülmesinden ve tüm merkez faaliyetlerinin genel yönetim ve denetiminden sorumludur.

KOBİ Danışmanları; KOBİ’lere yönelik teknik bilgilerden yönetimsel bilgilere kadar çeşitli konu başlıklarında yönlendirme ve danışmanlık hizmeti vereceklerdir.  İhtiyaç duyduğunda konunun uzmanı olan sektörel danışman veya mentör ile firma eşleştirmesi yapacak, aynı zamanda KOBİ’lere yönelik eğitimler, proje geliştirme ve finansmana erişim dâhil olmak üzere işletmelere yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olacaklardır.

Tasarım Mühendisi; Merkez’in laboratuvar, tasarım ve prototip altyapısının etkin olarak KOBİ’lere yönelik hizmetleri ile, Solid (Cad/Cam) ve Ansys programları ile KOBİ’lere yönelik tasarım ve eğitim hizmetinden sorumludur. Gerektiğinde, yerel üniversiteler veya ilgili paydaşlardan destek sağlanmaya çalışılacaktır.

Hizmet Koordinasyon Asistanı; Merkezin müşteri hizmetleri koordinasyonunu ve günlük operasyonel gereksinimini sağlamaktan sorumludur.

Sektörel Danışman ve Mentörler (Dış Kaynak kullanımı)  Küçük ve orta büyüklükte olan firmaların ihtiyaç duydukları teknik bilgilerden yönetimsel bilgilere kadar cevap verebilecek konusunda uzman danışman ve mentörlerdir.