KOBİ Hizmetleri

KOBİ’lerin sorunlarının çözümüne ve verimliliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, KOBİ’lerin dışa açılmasına katkı sunmak, firmalar arası eşleştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyan firmalara danışman/mentör eşleştirmesi yapmak, kapasite geliştirme (kurumsallaşma, verimlilik, hibe-finans, proje, üretim, teşvikler, eğitimler, seminerler vb) çalışmaları yürütmek, fuar organizasyonları, mevzuat takibi ve bilgilendirmesi yapmak gibi birçok konuda hizmet verecek uzman, danışman ve mentör kaynağına sahiptir. 

Ortak Kullanım Hizmetleri

Merkez, çok amaçlı konferans/eğitim salonu, ortak çalışma alanları (Co-working), genel kullanım alanları ile KOBİ’lerin etkileşimini arttıran, paydaşlar arasında katma değerli işbirliği ve eşleştirmeler yaratan, tüm ekosisteme hizmet edecek etkinliklerin düzenlenmesine olanak veren fiziksel altyapı ile donatılmıştır.

Personel Sınav ve Belgelendirme Hizmeti

İş gücü piyasasında yer alan bireylerin mesleki becerilerini akredite olarak belgelendirmelerini sağlayacak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş personel sınav ve belgelendirme hizmeti sunabilecek akreditasyon ve alt yapıya sahiptir.