Vizyon

Endüstriyel tasarım fikirlerinin veya hâlihazırda var olan ürünlerin geliştirilerek ticarileşmesine ve KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık, mentörlük süreçlerinin yürütülmesine destek olan, kent ekonomisinin gelişmesine katkı sunan rolü ile öncü bir merkez olmak. 

Misyon

Mersin’de endüstriyel tasarım ile katma değerli ürün üretme ve danışmanlık kültürünü geliştirmek, işbirliği ekosisteminin gelişimini desteklemek koşuluyla; gerekli altyapı hizmetleri sağlayarak Mersin ekonomisinde lider sektörlerden daha rekabetçi, katma değer, yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Hedefler

  • KOBİ’lerin yeni ürün tasarlama, geliştirme ve/veya mevcut ürün iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Mersin ve bölge firmalarının daha yüksek katma değerli ileri teknoloji üretebilen sanayi altyapısına geçişlerini desteklemek,
  • Bölgede katma değeri yüksek ürün üreten imalat sanayi firma sayısını arttırmak,
  • İmalat sanayi KOBİ’lerinin işlerini geliştirmede ihtiyaç duyacakları temel mesleki bilgi ve beceriye haiz bireyleri (personeli) yetiştirmek ve istihdamı arttırmak,
  • Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak,
  • KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları danışmanlık/mentörlük ihtiyaçlarının çözümüne yönelik erişim noktası olmak,
  • KOBİ’ler tarafından tasarım odaklı ürün üretim süreçlerinin iyileştirmesi ile KOBİ’lerin yeni pazar ve müşteri bulmasına destek vermek ve pazar analizine yönelik sektörel yayınlar hazırlamak,
  • Ticari veri madenciliği, ticari bilgi ve istihbarat hizmetleri ile KOBİ’lerin var olan dış ticaret kapasite gelişimine katkı sağlamak.