Ortak Kullanım Hizmetleri

Kapsamı
Ortak alan (co-working) kullanımı hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmetler sadece altyapı ve maliyet paylaşımı avantajları sağlamakladır.
Etkinlik Alanı
Etkinlik alanı merkeze, işletmelere veya diğer paydaşlara fayda sağlayacak etkinliklerin düzenlenebilmesi için tasarlanmıştır. Bu alanda eşleştirme, seminer gibi etkinlikler yapılabilir.
Paylaşımlı Ofis
Merkez üye firmaları geldiğinde bu alanda bulunan uygun masalardan herhangi birini belirli süre dahilinde kullanabilir.