Tersine Mühendislik Atölyesi

Eklemeli üretim atölyesinde, tasarım süreci tamamlanan ürünün CAM dataları ile 3D yazıcılarda baskısı yapılarak görsel, işlevsel ve şekilsel olarak onay alabilecek gerçek şartlarda kullanılabilecek ve test edilebilecek tam ya da ölçekli olarak küçültmüş prototip ürünler (plastik model parçalar-elemanlar) üretilecektir.

Kullanım

Eklemeli üretim atölyesini kullanmak isteyen firmalar, üretmek istediği prototipin dijital ortamdaki 3 boyutlu katı modeli ile merkeze başvurur. Üretilmek istenen prototipin 3 boyutlu katı modeli yoksa Tasarım Uzmanına müracaat edilerek katı modele dönüşüm için gerekli veri yeterli ise 3 boyutlu katı model hazırlanır ve Merkez Koordinatörüne gönderilir. İstenilen prototip, bedelinin ödenmesi sonrasında üretilir ve teslim edilir.

Hizmet Modeli

Atölye hizmetleri merkez koordinatörü ve tasarım mühendisi tarafından koordine edilecektir. Şirketlerin tasarım, prototip üretim ihtiyaçlarını belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli işlemler uygulanacaktır.

Atölyenin ve personelinin yetersiz kaldığı durumda bölgedeki uzmanlardan ve diğer altyapılarından destek alınacaktır. Tasarım mühendisi firmaların taleplerine göre gerekli tasarım ve prototip üretim hizmetleri sağlanmaktadır.

Temel Hizmet Prosedürü

  • Makine ve ekipmanlar uzman personeller (tasarımcı-teknisyen) eşliğinde kullanılabilmektedir.
  • KOBİ’lerin ticari haklarını korumak, ürünün gizliliğini sağlamak, 3. şahısların ürün hakkında bilgi erişimini engellemek amacıyla istendiğinde kullanıcılar ile atölye arasında “Gizlilik Sözleşmesi” imzalanmaktadır.
  • Atölye yeni ürün tasarımı ve mevcut ürün geliştirilmesi yanında KOBİ’lere ortak makine kullanım olanağı da sunacaktır. Ortak makine kullanımında makine ve ekipmanın kullanımı uzman personel eşliğinde yapılmaktadır.
  • Yeni ürün, ürün iyileştirme veya ortak makine kullanımı için yapılacak tüm başvurulara cevap verebilmek için “randevu sistemi” bulunmaktadır. Gerek gizlilik haklarını korumak gerek makine ve cihazları rahat bir şekilde kullanmak için atölyeler randevu usulüne göre KOBİ’lere tahsis edilmektedir.

Mersin ve bölge endüstrilerinin verimlilik ve teknoloji yoğunluğu seviyesi göz önüne alındığında, farkındalığın artırılması ve endüstriyel tasarım kültürünün geliştirilmesi, Merkezin en önemli rollerinden biridir. Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi verimli işbirlikleri için bir buluşma ve erişim noktası görevi üstlenmektedir.