Kurumsal

Endüstriyel tasarım; yaratıcı fikirlerin nesnelere dönüşmesi veya yansımasıdır. Endüstriyel tasarımda yaratıcılık, mevcut sorunlara farklı bir gözle bakarak teknolojinin getirdiği yenilikçi fırsatlardan da yararlanıp yeni çözümler üretebilmektir. Endüstriyel tasarımın odağında müşteri ve ticarileşmeyi birlikte yorumlayarak, ekonomik ve sosyal boyutu olan çözümler üretebilme kabiliyeti bulunmaktadır.  Bu kabiliyeti olan KOBİ’ler küreselleşmenin her geçen gün arttığı uluslararası pazarlarda rekabet edebilir ve sürdürülebilir olmanın parlayan yıldızının endüstriyel tasarım olduğunu bilmektedir.

Öyle ki, özelikle markaların, gerçekleştirdikleri farklı ürün tasarımlarıyla pazarlarda kurdukları üstünlükten dolayı ürün geliştirme (Ür-Ge) süreçlerinde inovasyon ve endüstriyel tasarım talepleri her geçen gün artmaktadır.  Bu nedenle günümüzde artık bireysel tasarımcıların yerini çok merkezli “kurumsal tasarım şirketlerinin” aldığı yeni bir dünya düzenine girdik diyebiliriz. 

Bu yeni dünya düzeninde KOBİ’lerimizin kuruldukları günden itibaren gelişmek, büyümek, verimli çalışmak, pazar payını arttırmak, yeni bölgelere açılmak, yurt dışına ihracat yapmak, ürün ve hizmet sunmak, rakipleri karşısında öne geçmek gibi temel amaçları olan KOBİ’lerin yönetsel, ticari, kalite ve üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları sorunları tarafsız bir göz ile iş süreçlerini en başında analiz ederek hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak büyük önem teşkil etmektedir.

Bu nedenle günümüzde KOBİ danışmanlığı sadece KOBİ’lerin sorunları olduğu dönemlerde değil, daha başlangıçta veya büyüme esnasında ya da yeni bir yatırım kararı verirken de çok önemlidir. KOBİ’lerin doğru yolda ilerlemesi için KOBİ danışmanları işletmelere rehberlik etmelidir. 

Sadece yeni kurulacak işletmeler değil, mevcut durumda olan işletmeler işlerini nasıl büyütebilirler, hangi adımları atmaları lazım, nasıl bir strateji izlemeleri lazım gibi konuları detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmeli ve en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. Firmanın zayıf yönlerini, güçlü yönlerini gösterip şu veya bu alanlarda gelişme gösterip, rehberlik lazımdır. Bir yol haritası veya eylem planı çizerek yol gösteren kişiler ile firmalar eşleştirilmelidir.

Tam bu noktada KOBİ’lere daha iyi hizmetler sunmak için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde tüm KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında Türkiye’nin ilk Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi hizmete girmiştir. 

 

Mersin Endüstriyel Tasarım & KOBİ Danışmanlık Merkezi Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi(MTOSB) iş birliğinde Çankaya Mahallesi Atatürk Cad MTSO Hizmet Binası çatısı altında kurulan “Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi” aşağıdaki amaçlar doğrultusunda hizmet vermektedir.

 • KOBİ’lerin yeni ürün tasarlama, geliştirme ve/veya mevcut ürün iyileştirme ihtiyaçlarına destek olmak
 • KOBİ’lerin talep ettiği mesleki niteliği yüksek, yenilikçi ve yaratıcı insan kaynaklarının gelişimine katkı sunmak
 • KOBİ’lerin ürün tasarımı, üretim teknikleri ve pazarlama süreçlerinde farkındalık yaratmalarına katkı sunmak
 • Mersin bölgesinde yenilik algısını ve kültürünü geliştirerek yeniliğe dayalı yeni işletmelerin gelişmesini teşvik etmek.
 • Farklı paydaşlar arasındaki etkileşimi arttırarak işbirliği ekosisteminin gelişimini desteklemek (KOBİ’ler, Start-up’lar, büyük işletmeler, mentörler, danışmanlar, yatırımcılar, STK’lar ve özel sektör kuruluşları vb.)
 • KOBİ’lere yönelik çeşitli altyapı ve hizmetler (örneğin, eğitim, seminer, mentorluk ve danışmanlık, firma eşleştirme vb) sunarak ticari büyümeye, operasyonel verimliliğe ve/veya değer zinciri faydalarına yol açan kurumsal kapasite artışına katkı sağlamak
 • Mersin’in, özellikle metal ve makine sektörlerinde, aynı zamanda tarım, gıda, kimya, lojistik, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yenilik üssü olmasını sağlamak
 • Yatırım destek ve yönlendirme hizmetleri sunarak Mersin özelinde yatırım ortamının kolaylaşmasına katkı sunmak
 • İhracat destek ofisiyle KOBİ’lerin var olan uluslararası pazarlarının, müşteri sayılarının ve toplam ihracat hacimlerinin artmasına katkı sunmak 
 • İyi fikirli bireylerin yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için Mersin iş melekleri ağının oluşturulması ve aktif olarak çalışmasına katkı sunmak
 • Çeşitli meslek dallarında personel sınav ve belgelendirme hizmeti ile Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin bölgede kullanımın artmasına katkı sunmak