%100 Uygulamalı Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Eğitimi

%100 Uygulamalı Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Eğitimi

Kontenjanlar sınırlı sayıdadır.

Eğitim tarihi kontenjanlar dolduktan sonra taraflarınıza bildirilecektir.

Ön Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/1qTx4WzRSuyeocSffQdGqNy6ixGaP7GDbrGG8bkrIrHI/edit

YALIN ÜRETİM OYUNUN FAYDALARI

 Bir “stratejik oyun” formatında olan eğitim, katılımcının işletmedeki malzeme ve bilgi akışı hakkındaki görüşlerini geliştirmenin yanı sıra proses içindeki kayıpları görmesini sağlar. Üretimde tedarik zinciri ile ilgili problemlerin analizi, düşük verim gibi konular hakkındaki bakış açısını genişletirken prosesin iyileştirilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanması için iş geliştirme hakkında fikirler verir. İşletmede “yalın düşünce” nin yerleşmesi için gereken pratik tecrübeye sahip olunur.

HEDEF DEPARTMANLAR

• Üretim Planlama 

• Tedarik Zinciri ve Lojistik (Satın alma, Operasyon, Depo yönetimi vd.) 

• Kalite Kontrol

• Finans 

• Muhasebe 

• Çeşitli Alanlardaki Formenler

UYGULAMALI EĞİTİM İÇERİĞİ

 Katma değer ve kayıpların yeniden tanımlanması

 • Klasik 7 adet kaybın tanımlanması

 • Üretim prensipleri, araçlar ve yöntemler

 • Lojistiğe ait proseslerin tasarımı ve optimizasyonu 

• Makine ve sistemlere ait Toplam Ekipman Verimliliğinin geliştirilmesi

 • Görsel yönetim

 • Kanban, Tam Zamanında Üretim, Milk Run, Hızlı Ayar ve Akış Tasarımı gibi uygulamalara giriş

 • Üretim modeline bağlı strateji oyununun pratik olarak gerçekleştirilmesi